ΣΕΒ – Οδηγός για Β2Β

---

ΣΕΒ: Πρακτικός Οδηγός για σωστή επικοινωνία

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο οι καταναλωτές στρέφονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε αγαθά και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις διατηρούν ηλεκτρονικά καταστήματα ή συνεργάζονται με πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που μεσολαβούν για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Η απουσία, ωστόσο, φυσικής πρόσβασης στο κατάστημα και τον έμπορο αλλάζει τον τρόπο επικοινωνίας, δυσκολεύει την κατανόηση των όρων συναλλαγής και δημιουργεί την ανάγκη ειδικότερης ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τη συμμόρφωσή τους σε θέματα πληροφόρησης των καταναλωτών.

Ο Οδηγός του ΣΕΒ «E-commerce: Πρακτικός οδηγός για σωστή επικοινωνία με τον καταναλωτή» έχει ως στόχο να ενημερώσει τις επιχειρήσεις, με όσο το δυνατόν πληρέστερο και σαφή τρόπο, για τους τρόπους βελτιστοποίησης των πληροφοριών που παρέχουν στους καταναλωτές μέσα από το ηλεκτρονικό τους κατάστημα.

Άλλωστε, η κατάλληλη ενημέρωση είναι βασικό στοιχείο κάθε εμπορικής συναλλαγής, ενισχύει την εμπιστοσύνη και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο παρανοήσεων.

Η παρούσα έκδοση βασίστηκε στην πρωτοβουλία της BusinessEurope και άλλων ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανώσεων «Recommendations for a better presentation of information to consumers»1, και αποτελεί ένα χρηστικό εθελοντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην εξειδίκευση των απαιτήσεων του νόμου2 και παρουσιάζοντας με πρακτικό και επεξηγηματικό τρόπο το πώς ο ψηφιακός καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται για τις απαραίτητες πληροφορίες και γενικούς όρους σύμβασης. Η διαμόρφωση, άλλωστε, του κατάλληλου πλαισίου ενημέρωσης καταναλωτών και εμπόρων ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές», καθώς και άλλων επιμέρους πρωτοβουλιών3.

Στο Μέρος Α παρουσιάζεται ο κεντρικός δεκάλογος για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές.  Στο Μέρος Β παρέχονται πρακτικά παραδείγματα για το «ΠΩΣ» συνιστάται να παρουσιάζεται η απαραίτητη πληροφόρηση προς τον ψηφιακό καταναλωτή, ενώ στο Μέρος Γ παρέχονται πρακτικές οδηγίες για τις βασικές πληροφορίες και τα σημεία που χρήζουν προσοχής, καθώς και συμβουλές για την καλύτερη κατανόησή τους.

Στο Γλωσσάρι μπορείτε να βρείτε τους ορισμούς των βασικότερων εννοιών που αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό. Τέλος, στο Παράρτημα παρατίθενται τα βασικά νομοθετήματα του εθνικού και ενωσιακού δικαίου σχετικά με τις ειδικότερες υποχρεώσεις και δικαιώματα επιχειρήσεων και καταναλωτών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους.

Κατεβάστε τον Οδηγό από : Πατήστε εδώ

Πηγή: ΣΕΒ

Back to top
www.regate.gr  |   www.regate-salesforce.gr  |   www.regate-effective.com